Katalog

Tablica 1

 1. Obwieszczenie o naborze do służby pomocniczej, 8 VIII 1914 r.
  Prezydium Policji w Poznaniu, sygn. 8975
 2. Obwieszczenie o obowiązku rejestracji rowerów, 3 VIII 1914 r.
  Prezydium Policji w Poznaniu, sygn. 8975
 3. Obwieszczenie informujące o obowiązywaniu prawa wojennego w związku z wybuchem wojny, 31 VII 1914 r.
  Prezydium Policji w Poznaniu, sygn. 8975


Tablica 2

 1. Cotygodniowa niemiecka kronika wojenna przedstawiająca aktualne linie frontów Wielkiej Wojny w Europie 31 VII 1916–7 VIII 1916 r.
  Mapy świata, sygn. 63
 2. Decydujące uderzenie niemieckie w bitwie pod Tannenbergiem – okrążenie związków taktycznych 2 Armii Rosyjskiej, 28-29 VIII 1914 r.
  Mapy Polski, sygn. 77
 3. Likwidacja związków taktycznych 2 Armii Rosyjskiej w bitwie pod Tannenbergiem przez Niemców oraz odparcie prób odsieczy, 30-31 VIII 1914 r.
  Mapy Polski, sygn. 78
 4. Ziemie polskie na niemieckiej mapie terenu działań wojennych, stan granic sprzed Wielkiej Wojny, 1917 r.
  Mapy Polski, sygn. 90


Tablica 3

 1. Fotografie z frontu, 1915-1916,
  Archiwum Goetzendorf – Grabowskich, sygn. 17
 2. Plakat promujący pożyczkę wojenną, b.d.
  Rada Narodowa w Poznaniu, sygn. 129
 3. Prośba Walerii Meier z Poznania skierowana do Dowództwa V Korpusu Armii o wyreklamowanie męża z wojska,
  1 III 1918 r.
  Prezydium Policji w Poznaniu, sygn. 9095


Tablica 4

 1. Longwy-Haut zachodni front
  Alfred i Helena Chłapowscy, sygn. 7
 2. Zniszczone miasto (Szczytno ?)
  Alfred i Helena Chłapowscy, sygn. 7
 3. Karta pocztowa z frontu, 29 XII 1914 r.
  Alfred i Helena Chłapowscy, sygn. 7
 4. Przyznanie prawa noszenia Odznaki I Korpusu dla Bronisława Sroki p.porucznika dowódcy stacji radio-telegraficznej za udział w walkach za Niepodległość Polski i Wolność Polskiego Narodu, 3 VII 1917 r.
  Srokowie, sygn. 4
 5. Lista inwalidów wojennych
  Starostwo Powiatowe Poznań – Wschód, sygn. 1416
 6. List Henryka Sienkiewicza do Zarządu Rady Narodowej w Poznaniu z podziękowaniem za połączenie obchodów jego 70-tych urodzin z pomocą dla bezdomnych ofiar I wojny światowej, 4 maja 1916 r.
  Rada Narodowa w Poznaniu, sygn. 153
 7. Ulotka “Co to są i o co walczą Legiony Polskie?”
  Afisze, plakaty i ulotki, sygn. 40


Tablica 6

 1. Wycinek prasowy dotyczący zamachu w Sarajewie, 1914 r.
  Adam Benker-spuścizna (1910-1945), sygn. 59
 2. Kalendarium wojny, b.d.
  Adam Józef Benker-spuścizna (1910-1945), sygn. 59
 3. „Illustrierte Ostdeutsche Kriegzeitung” gazeta wydawana w czasie I wojny światowej, artykuł poświęcony przyczynom wybuchu wojny, 1914 r.
  Prezydium Policji w Poznaniu, sygn. 5022
 4. Zniszczone miasta Kalisz i Tapiewo
  Prezydium Policji w Poznaniu, sygn. 5022
 5. Lista poborowych rocznika 1896 z powiatu Śmigiel, 1916 r.
  Starostwo Powiatowe w Śmiglu, sygn. 896


Tablica 7

 1. Rozkaz o przyznaniu orderu „Św. Jerzego” I klasy za męstwo na polu walki Porfirijemu Panasjukowi, 24.04.1915 r.
  Spuścizna Józefa Paczkowskiego, sygn. 485
 2. „Idą Niemcy“ „Berliner Ilustrirte Zeitung” Kopanie okopów na ulicach Paryża, 09.1914 r.
  Adam Józef Benker-spuścizna (1910-1945), sygn. 59
 3. Fotografie z frontu, b.d.
  Alfred i Helena Chłapowscy, sygn. 7
 4. Fotografia z frontu Toboły – Brody. (1) Przednie zasieki niemieckie, (2) przednie zasieki rosyjskie. Foto zabrane i opracowane przez Józefa Zimnego, b.d.
  Rada Narodowa w Poznaniu, sygn. 135
 5. Na tyłach frontu
  Alfred i Helena Chłapowscy, sygn. 7 i 16
  Majątek Lechlin – Goetzendorf – Grabowscy, sygn. 17
 6. „Jeniec” tygodnik polskiego obozu jenieckiego w Celle, 5.11.1916 r.
  Miscellanea, sygn. 517


Tablica 8

 1. Listy poległych z parafii ewangelickiej św. Krzyża w Poznaniu, b.d.
  Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelickiej św. Krzyża Poznań, sygn. 71
 2. Potwierdzenie o przyjęciu zawiadomienia o śmierci Ignacego Kuffla przez matkę Katarzynę Kuffel, 10.10.1915 r.
  Starostwo Powiatowe Poznań – Wschód, sygn. 1493
 3. Fotografie przedstawiające jeńców obozu w Zgorzelicach, 1915 r.
  Rada Narodowa w Poznaniu, sygn. 141
 4. Karta meldunkowa Floriana Manczaka zmobilizowanego 10.12.1914 r., który zmarł w lazarecie wojskowym w Wittenbergu 15.10.1918 r.
  Akta miasta Poznania, sygn. 14780
 5. Podziękowanie jeńców wojennych z obozu w Zgorzelicach za pomoc, 1915 r.
  Rada Narodowa w Poznaniu, sygn. 141


Tablica 9

 1. Kartki żywnościowe, 1916 r.
  Akta miasta Poznania, sygn. 2629
 2. Kartki żywnościowe na ziemniaki i chleb, 1915-1916
  Kartki żywnościowe na zupę lub ziemniaki, 1917-1918
  Rada Narodowa w Poznaniu, sygn. 135
 3. Lista obywateli Królestwa Polskiego przebywających na terenie powiatu Środa, 1916 r.
  Akta miasta Środa, sygn. 1416